حمایت از کسب و کارهای نوپا با صرفه جویی یارانه ها

به گزارش دانشنامه آریایی، نخستین نشست خبری محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات روز گذشته در محل این سازمان برگزار گردید. خوانساری در این نشست با تبریک در پیش بودن دهه فجر رویکردها، برنامه ها و اقدام های سازمان فناوری اطلاعات درباره دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات، حمایت از بخش خصوصی، خدمات پایه کاربردی و کسب و کارهای نوپا در دولت سیزدهم را تشریح کرد.

حمایت از کسب و کارهای نوپا با صرفه جویی یارانه ها

روزنامه ایران: نخستین نشست خبری محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات روز گذشته در محل این سازمان برگزار گردید. خوانساری در این نشست با تبریک در پیش بودن دهه فجر روینمودها، برنامه ها و اقدام های سازمان فناوری اطلاعات درباره دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات، حمایت از بخش خصوصی، خدمات پایه کاربردی و کسب و کارهای نوپا در دولت سیزدهم را تشریح کرد.

5 پروژه کلیدی

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مهم ترین بحث سازمان فناوری اطلاعات معماری شبکه ملی اطلاعات است که در شهریورماه سال گذشته از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد، گفت: مهم ترین بخش شبکه ملی اطلاعات نیز بخش خدمات دهی روی این بستر است از این رو باید با مشارکت بخش خصوصی خدمات را منسجم کنیم و در این راستا راه اندازی اپراتور خدمات از جمله برنامه هاست.محمد خوانساری با بیان اینکه پنج پروژه کلیدی در راستای رسیدن به اهداف شبکه ملی اطلاعات تعریف نموده ایم، اضافه نمود: مطابق با تکالیفی که در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات از سوی شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، 53 اقدام برای شبکه ملی اطلاعات باید اجرایی شود که 37 اقدام برعهده وزارت ارتباطات بوده و از این تعداد 16 اقدام در حیطه وظایف سازمان فناوری اطلاعات تعریف شده است.

خوانساری با اشاره به اینکه درگاه ملی خدمات دولت از جمله اقدام هایی است تا بتوان خدمات دولت را در چهارچوب واحد و با یکبار احراز هویت به مردم ارائه داد، گفت: خدمات دولت الکترونیک در سال های اخیر سالانه ارزیابی شده به طوری که، آخرین ارزیابی ارائه خدمات دولت الکترونیک از سوی دستگاه ها نشان می دهد که 40 درصد خدمات از سوی 168 دستگاه ارزیابی شده شکل گرفته و مجموع کل خدماتی که سازمان امور استخدامی کشور اعلام نموده، حدود 6 هزار خدمت است.

120 خدمت با اولویت بالا

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه خدماتی که از سوی دستگاه ها به مردم ارائه شود باید دارای پنجره واحدی باشد، گفت: این پنجره واحد تجمیع نماینده خدمات دستگاه هاست از این رو احتیاج است مرکز تماس خدمات دولت الکترونیکی را راه اندازی کنیم تا امکان پاسخگویی بهتر به مردم فراهم شود. از سوی دیگر با این اقدام از هزینه های اضافی برای راه اندازی سرورها و... خدمات ابری جداگانه دستگاه ها جلوگیری نموده و به سمت ابر دولت الکترونیکی امن حرکت کنیم.

خوانساری اضافه نمود: به عبارتی خدمات دولت الکترونیکی به جای اینکه در مراکز داده و اتاق های سرور خارج از استاندارد باشند، در یک ابر یکپارچه قرار خواهند گرفت.به گفته وی امروز در شاخص های بین المللی دولت الکترونیکی شرایط چندان مناسبی را نداریم به طوری که در شاخص توسعه دولت الکترونیک رتبه 2020 ما 89 از 193 کشور بوده که اصلاً شرایط مطلوبی نیست و یکی از دلایل رتبه پایین نیز این است که از 6هزار خدمات آنلاین دولت الکترونیکی تنها 5 درصد آن متعلق به خدمات پرکاربرد برای مردم است.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه گفت: 120 خدمت با اولویت بالا در کشور داریم که باید در بستر دولت الکترونیکی ارائه شود و سعی می کنیم در دولت سیزدهم با یاری شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سایر دستگاه ها،خدمات کلیدی مردم را در پنجره واحد دولت الکترونیکی در اختیار عموم قرار دهیم.خوانساری با تأکید بر اینکه یک گذرگاه یکپارچه ارائه خدمات دولت (GSP) باید ارائه دهیم، اضافه نمود: این موضوع، خدمات G2G (دولت به دولت) را فراهم می نماید و در نهایت خدمات گیرنده نهایی آن مردم هستند.وی به مجموعه استعلام های بین دستگاهی از ابتدای سال 1400 نیز اشاره نمود و گفت: استعلام های بین دستگاهی از یک میلیارد و 620 تراکنش عبور نموده است که این تعداد نیز باید افزایش پیدا کند و دستگاه ها بیش از این در حوزه خدمتگزاری با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند. این تبادل نیز تنها باید از بستر گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی (GSB) که امن و استاندارد است، صورت بگیرد.معاون وزیر ارتباطات اضافه نمود: علاوه بر استعلام هایی که بین دستگاه های دولتی انجام می شود، بخش خصوصی نیز برای ارائه خدمات خود به مردم به دریافت استعلاماتی از سوی دولت احتیاج دارد. اکنون 24 دستگاه در حال ارائه خدمات به 590 کسب وکار بخش خصوصی هستند. در یک ماه گذشته، 25 میلیون استعلام از جانب دولت به دارندگان کسب و کار ارائه شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.خوانساری بعلاوه به آمار حدود 72 دستگاه که در این گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی خدمات ارائه می نمایند، اشاره نمود و گفت: 290 دستگاه نیز از این خدمات استفاده می نمایند که در سال 99 این آمار کمتر از 200 مورد بوده است.

حمایت از کسب و کارهای بومی

رئیس سازمان فناوری اطلاعات، مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از کسب وکارهای بومی را کافی دانست و گفت: وزارت ارتباطات باید نحوه اجرای این مصوبات را در راستای فعال سازی بخش خصوصی تنظیم کند. این حمایت ها براساس قانون و اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی دنبال و پیاده سازی می شوند.خوانساری اضافه نمود: از سوی دیگر باید شیوه انجام این دستورات را بر مبنای توسعه اکوسیستم قرار دهیم. یعنی اگر این فعالیت ها مالی است، باید فعالیت ها متناسب با اکوسیستم مالی شکل گیرد. اگر مشکل و موانعی نیز در مقابل مالی شدن آن واقع شده است، چه از نظر قانونی و چه از نظر تعاملات دستگاه های مختلف، باید حل شود.

وی در ادامه گفت: فعالیت سکوهای مختلف و سرویس دهی آنها (خدمات پایه مانند پیغام رسان ها، جست وجوگر و ...) نشان می دهد آنها از نظر فنی بخوبی شکل گرفته اند، بنابراین از نظر فناوری مسئله ای وجود ندارد بلکه بخش عمده مسائل به تعاملات دستگاه های مختلف برای انجام فعالیت کسب وکارها بازمی شود. به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات، کمیته هایی با حضور نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی و سایر ذینفعان تشکیل شده تا با یک برنامه ریزی جدی مسائل خدمات پایه حل شود.

حمایت از بخش خصوصی

خوانساری با اشاره به خدمات اکوسیستم نوآفرینی کشور نیز گفت: مطابق تبصره بودجه 1400، حمایت از بخش خصوصی برای توسعه اشتغال در این حوزه به سازمان فناوری اطلاعات واگذار شده و ما در 6 گروه برنامه حمایتی در نظر گرفته ایم.

خوانساری اضافه نمود: برنامه حمایتی ما از محل صرفه جویی یارانه ها 850 میلیارد تومان بوده که با توجه به سایر موارد اعتباری مدنظر، این رقم را به 1,800 میلیارد تومان رسانده ایم و قرار است در 6 گروه از این اکوسیستم حمایت کنیم که شامل مواردی همانند حمایت از توسعه اشتغال، پلتفرم ها، حمایت از توسعه بسترهای آنلاین، تسهیلات سرمایه در گردش و حمایت از طرح های ویژه ملی می شود. این حمایت در راستای توسعه اشتغال برای عموم کسب و کارها در نظر گرفته شده است.

وی بعلاوه با اشاره به بند ب تبصره 18 بودجه که مربوط به تسهیلات وجوه اداره شده می شود نیز گفت: این تسهیلات نیز مطابق با ضوابط و مقررات در 5 گروه از جمله پشتیبانی از بازی های موبایلی، اپلیکیشن ها، شتاب دهنده ها، اقتصاد دیجیتال و حمایت از پیغام رسان ها تخصیص داده می شود.معاون وزیر ارتباطات به استراتژی حمایت از کسب و کارهای سازمان فناوری اشاره نمود و گفت: یکی از استراتژی های ما این است که ظرفیت های خدمات رسانی به اپراتورها در شبکه ملی اطلاعات که جزئی از تکالیف ماست، را به شکلی مناسب در کشور توسعه دهیم تا پیغام رسان ها هم از این راستا بتوانند احتیاجهای مردم را برطرف نمایند. مردم اگر خدماتی که دریافت می نمایند یکپارچه باشد، پیغام رسان هم یکی از همین خدمات خواهد بود.

انتهای پیغام،

منبع: ایران آنلاین
انتشار: 17 اسفند 1400 بروزرسانی: 17 اسفند 1400 گردآورنده: encaria.ir شناسه مطلب: 2113

به "حمایت از کسب و کارهای نوپا با صرفه جویی یارانه ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حمایت از کسب و کارهای نوپا با صرفه جویی یارانه ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید