قاضی دادگاه امامی: اسناد اقتصادی ذی قیمتی را به دست آورده ایم

به گزارش دانشنامه آریایی، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید.

قاضی دادگاه امامی: اسناد اقتصادی ذی قیمتی را به دست آورده ایم

به گزارش میزان، در ابتدای جلسه متهم دولتشاهی در صندلی نهاده شد و گفت: من در شرکت ها هیچ سمتی نداشتم و تنها مسئول مالی 5 شرکت ضمانت نامه بودم. در مورد شرکت های منتسب به امامی هیچ جا نبودم و از روز اول هم یاری هایی به نماینده دادستان ارائه داده ام.

این متهم افزود: گفته می گردد 500 میلیارد تومان یک روزه اخذ شده، در حالیکه این فرایند یک روزه نبوده و از برج 4، 94 تا برج 7 و 8، 95 طول کشیده است.

این متهم افزود: در مورد قیر بنده اطلاعی ندارم؛ اما در مورد نهاده ها، کمال همکاری را با دادستان و ضابطین داشته ام.

متهم دولتشاهی گفت: حدود 300 هزار تن در بحث نهاده ها در طول 6 یا 7 ماه خریداری شده است. یک قرارداد آن با دنیا گستر به میزان 15 میلیارد تومان است. دیگری با روغن کشی خرمشهر به مبلغ 34 میلیارد تومان است. به مبلغ میزان آن قرارداد، ضمانت گرفته اند. قرارداد با شرکت های ضمانت خواه گاه ده تا بیست درصد نقدی و بعد از آن به صورت چک بوده است.

وی افزود: اینکه می گویند کریمی وجود خارجی ندارد، درست نیست.

این متهم افزود: از 300 میلیارد تومان 40، 50 میلیارد تومان آن را بانک سرمایه اخذ نموده است و شرکت های ضمانت خواه نیز ذینفع بوده اند. شرکت های ضمانت خواه بر پایه نقدی، مالی، دو و نیم درصد به قرارداد اضافه نموده اند و یک سودی برای خود در نظر گرفته اند. در واقع 50 میلیارد تومان هم شرکت های ضمانت خواه گرفتند. 200 میلیارد تومان می ماند و اگر اسناد و مدارک باشد به صورت کامل شرح می دهم.

این متهم ادامه داد: در بعضی موارد علت وجود بعضی مسائل در واردات، محصولات زیر قیمت فروخته شده است و در این میان با 93 میلیارد تومان ریزش قیمت روبرو هستیم.

وی افزود: همچنین بعضی کالا ها در زمانی که من بازداشت بودم دیگر وجود ندارد. به عنوان مثال هفت هزار تن ذرت، 150 هزار تن گوشت و شش و نیم هزار تن سویا از جمله این کالا ها است که وقتی من بازداشت شدم وجود داشت، اما دیگر نیست.

متهم دولتشاهی در ادامه دفاعیات خود مطرح کرد: من در حوزه خودم فعالیتم را درست انجام دادم. در کیفرخواست اشاره شده که من با یاری روحی، مدیران عامل شرکت های کارتن خواب را می آوردم. این در حالی است که شرکت ها صفر نبودند و اظهارنامه مالیاتی آن ها موجود است و در سه سال 40 میلیارد، 60 میلیارد و 80 میلیارد تومان فروش اعلام نموده اند و میزان فروش اعلامی دنیا گستر پژواک در سال 92 و 93 هشتاد میلیارد تومان است.

وی افزود: نه من و نه آقای نسترن تهرانی و نه آقای روحی به بانک و تسهیلات ورودی نداشتیم و فعالیتی نکردیم. مدیرعامل فنل کژال بنز داشت، من کمال یاری را انجام دادم و شرکت ها زنده بودند. مدیران عامل به تمامی موارد اشراف داشتند و تا سرانجام خبر داشتند که چه می نمایند و ده جلسه به شرکت های ضمانت خواه رفتند.

این متهم گفت: در مورد قیر چهار قرارداد داریم. مدیران عامل ده بار به قیر پاسارگاد رفتند و تمامی کار های ثبت شرکت توسط خودشان صورت گرفته و وکیل داشتند.

در مورد قیر هیچ اطلاعی ندارم

وی مطرح کرد: تهرانی و تقی روحی از کارمندان من هستند. روزی که تهرانی به ترکیه رفت عکس اقامتش را برای من فرستاد. پرویز تهرانی دو سه بار رفت و برگشت و سال 98 بازداشت شد. من در مورد قیر هیچ اطلاعی ندارم و این اتهامات به بنده وارد نیست و قبول ندارم.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، گفت: در مورد اتهام نادر دولتشاهی ضروری است که مطالبی ذکر گردد. هم امامی و هم فرزان راد اشخاصی را زیر مجموعه خود داشتند که در واقع مجریان دستورات بودند نادر دولتشاهی دستورات فرزان راد را اجرا می کرد.

نماینده دادستان گفت: کاری که دولتشاهی می کرد موضوع فعالیت های مالی بود و مسئولیت های امور مالی فرزان راد را بر عهده داشت. اداره چهار یا پنج شرکت کاغذی را دولتشاهی انجام می داد.

وی گفت: کاری که دولتشاهی انجام می داد بحث پاس کردن چک ها بوده است که به صورت سفید امضا و با امضای مدیران عامل شرکت ها در اختیار او قرار داشت و بعد از پاس کردن چک ها، تحویل مهدی محمدی می داده است.

نماینده دادستان افزود: بعد از صدور ضمانت نامه ها برای شرکت ها و تبدیل به کالا ها، فروش آن ها توسط وی انجام می شده است.

در هیچ جا نگفتیم که یک شبه 500 میلیارد ضمانت نامه اخذ شده

وی توضیح داد: دولتشاهی در دادسرا گفته است که فرزان راد و امامی پشت این شرکت ها هستند و خیلی از دستورات توسط این افراد صادر می شده است. سوال اینجاست چطور افراد بی بضاعت می توانند این میزان تسهیلات و ضمانت نامه بگیرند و در شرکت های ذی نفع قرارداد امضا نمایند.

نماینده دادستان گفت: ما در هیچ جا نگفتیم که یک شبه 500 میلیارد ضمانت نامه اخذ شده بلکه مجموع این ضمانت نامه ها 509 میلیارد بوده است.

قهرمانی گفت: فرایند کار به این صورت بوده که قریشی بی بضاعت ها را شناسایی می نموده است. بعد از قریشی، کار به سمت محمد تقی روحی می رفته و ثبت شرکت ها انجام می شده است؛ و بعد از آن کار های بانکی انجام می شده است. دولتشاهی پول هایی را به بی بضاعت ها می داده است و بی بضاعت ها که چک برگشتی داشته اند چک آن ها را صاف می نموده است و در قبال آن می گفته اند شما بیایید مدیر شرکت ما شوید.

وی افزود: آقایان توسط روحی به بانک می رفتند و در ازای 200 هزار تومان پول در حساب جاری دسته چک می گرفته اند و به بی بضاعت ها می گفتند همه چک ها را سفید امضا کنید و آن را در اختیار دولتشاهی قرار می دادند. دولتشاهی نیز برای پیش پرداخت در عقد قرارداد از آن ها استفاده می نموده است.

وی افزود: در بازداشت اولیه دولتشاهی می گوید داستان نویس این ضمانت نامه ها امامی است و فرزان مجری آن بوده است.

قهرمانی خطاب به دولتشاهی گفت: شما از کریمی دستور نمی گرفتید شما از فرزان دستور می گرفتید.

نماینده دادستان ادامه داد: در شرکت پویان آدان کمتر از 36 ساعت 100 میلیارد تومان ضمانت نامه گرفته شده است که این سابقه ندارد و نشان از وجود مسائلی دارد.

509 میلیارد تومان از اموال مال مردم را از بانک خارج نموده اید

وی گفت: هر کدام از شرکت ها درخواست بیش از 100 میلیارد تومان ضمانت نامه داشتند، در حالی که بی بضاعت بودند. در واقع ما می گوییم 509 میلیارد تومان از اموال مال مردم را از بانک خارج نموده اید.

متهم دولتشاهی گفت: بنده مسئول مالی بودم و دسته چک باید پیش من باشد.

رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات متهم دولتشاهی گفت: ابلاغ های شما در این شرکت ها کجاست؟ این نشان دهنده این موضوع است که شما بخش مالی شرکت ها را مدیریت می نموده اید.

این متهم گفت: مدیران عامل دسته چک ها را تحویل بنده دادند، اینکه بعد از فروش کالا به حساب تهرانی پول می ریختیم اینگونه نبوده است. من اگر می خواستم در این سیستم باشم چه لزومی داشت که بگویم ازخود حساب شرکت ها دسته چک کشیده گردد.

قاضی گفت: اسم 5 مسئول مالی شرکت ها را بگویید.

متهم دولتشاهی پاسخ داد: ندارد.

قاضی گفت: چگونه فعالیت های مالی میلیاردی داشتند، اما مسئول مالی نداشتند. مطالبی که می گویید با اصول و قوانین مالیاتی همخوانی ندارد.

این متهم گفت: اگر هزار میلیارد تومان به حساب تهرانی رفته و استفاده نموده، هر چه می گویید درست است.

قاضی توضیح داد: آیا اسناد مالی شرکت ها را شما تنظیم می کردید؟

متهم دولتشاهی افزود: بعد از فروش کالا بله. بنده به عنوان مشاور از سال 92 به فرزان راد مشاوره می دادم، اما در این شرکت ها فرزان راد نقشی نداشته است. یک ماه پیش از بازداشت شدن من، کریمی گفت که می خواهیم به سمت سعادت آباد برویم و دفتر را به آنجا منتقل کنیم و گفت اسناد و مدارک و هارد را جمع کنیم، اکنون نیز دست من نیست.

رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات این متهم گفت: شما در تعارض حرف های خود مطالبی را می گویید. بخشی از مطالب شما صداقت ندارد.

وی گفت: مطالب شما اساسا قابل انطباق با مسائل مالی نیست. اگر این افراد اینقدر توانایی داشتند چرا به دنبال 5 میلیون تومان وام بودند که شما 30 میلیارد اسناد جلوی آن ها بگذارید و از آن ها امضا بگیرید. انصاف و عدالت حکم می کنید برای مبری کردن خود دیگران را اسیر نکنید.

اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده ایم

قاضی گفت: کار شما کار مالی نیست بلکه راهنمایی مجرمانه مالی است. تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده ایم. وقتی کسی در دادگاه به نادرستی مطالبی را می گوید در ابتدا به نفع خودش نیست.

در شروع جلسه نوبت بعدازظهر دادگاه امروز رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان پفراینده، وکیل متهم دولتشاهی با قرارگرفتن در صندلی ضمن بیان اینکه در کیفرخواست به موکل من به صورت کلی اتهام منتسب شده است، گفت: بخش اعظم ادله کیفرخواست بر پایه اظهارات متهمین نسبت به موکل است، به عبارت دیگر اگر اظهارات متهمین را از ادله کیفرخواست نسبت به موکل جدا کنیم، تقریبا چیزی از کیفرخواست نمی ماند.

وی گفت: در اظهارات متهمین نسبت به موکل این سوال مطرح است که اگر اظهارات مزبور به عنوان شاهد اخذ شده، باید معین می شد و همچنین اگر این اظهارات نیز به عنوان آگاهین اخذ شده هم، باید معین می شد یعنی باید معین می شد که این اظهارات اخذ شده به عنوان شهادت است یا به عنوان آگاهین، اگر این اخذ اطلاعات از متهمین به عنوان شهادت بوده باید وفق قانون هیچ کدام از این متهمین طرفین دعوی نباشند.

این وکیل گفت: موکل من در اظهارات شفاهی خود اعلام نموده که در اخذ تسهیلات 90 میلیاردی برای شرکت های مطرح در پفراینده، مداخله ای نداشته است.

وی بیان داشت: موکل من از تیر 94 تا خرداد 95 به عنوان مسئول مالی شرکت های مطرح در پفراینده فعالیت داشته است؛ بنابراین فعالیت های موکل من پس از اخذ ضمانت نامه های بانکی برای آن شرکت ها بوده است و به این صورت بوده که پس از صدور ضمانت نامه ها اقدامات اداری مربوط به آن ها را انجام داده است.

وکیل متهم دولتشاهی در ادامه گفت: نسترن تهرانی از برج 4 سال 94 تا برج 3 سال 95 با موکل همکاری می نموده و موکل اذعان دارد که امور مالی شرکت ها ر ا پس از اخذ ضمانت نامه ها بر اساس قواعد انجام داده است.

وی ادامه داد: همانطور که در کیفرخواست قید شده اقدام موکل معاونت در اخلال در نظام مالی کشور است. آنچه که به عنوان عنصر مادی جرم به موکل منتسب شده نقش آفرینی در فرآیند غیر قانونی ضمانت نامه ها است این درحالی است که موکل هرگونه اقدام در جهت و یا اخذ ضمانت نامه ها را انکار می نماید.

وکیل متهم دولتشاهی ادامه داد: دلیلی علیه موکل وجود ندارد، از طرفی نقش آقای کریمی در این پفراینده معین نیست. معیار ما کتاب قانون است. تعقیب و صدور کیفرخواست باید بر اساس علم و آگاهی صورت گیرد.

این وکیل مطرح کرد: به هیچ وجه حاضر نیستم خارج از واقعیت از موکل دفاع کنم، اما قانون ظن و گمان را نمی پذیرد.

قاضی مسعودی مقام گفت: موکل شما چه میزان حقوق گرفته؟ از چه کسی گرفته؟ آیا حقوق شرکت ها را موکل شما می داده است؟

این وکیل گفت: در قرار داد نوشته شده که مبلغ حق الزحمه 25 میلیون تومان و به مدت 8 ماه است.

قاضی گفت: چگونه متهم به زیر دست خود ماهی 6 میلیون می داده که 8 ماه آن می گردد 24 میلیون در اینجا فرق بین زیر دست و مدیر چیست و از چه کسی می گرفته است؟

وکیل متهم دولتشاهی افزود: طرف قرارداد پایدار کالای پاسارگاد است. من در بخش عنصر مادی مجددا تاکید می کنم که برابر ماده 126 قانون مجازات اسلامی وحدت قصد تقدم و یا اتقان زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است لذا عنصر مادی محل ایراد است.

در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان گفت: سه شرکت گلگون تجارت، باران تجارت و لوله سازی دقیق زاگرس هر کدام 30 میلیارد تسهیلات گرفته اند. آقای دولتشاهی و وکیل وی اعلام کردند که در اخذ این تسهیلات آقای دولتشاهی نقشی نداشته است، اما ردیابی شرکت لوله سازی بیانگر این است که مبلغ 100 میلیون تومان از 30 میلیارد تسهیلات دریافتی به حساب نادر دولتشاهی ساتنا شده است.

قهرمانی گفت: دولتشاهی در شرکت های بی بضاعت تسهیلاتی، ذی نفع بوده است. پرویز نسترن تهرانی از نادر دولتشاهی دستور می گرفته است و در تاریخ های متعدد از تسهیلات دریافتی، پول به حساب نسترن تهرانی واریز شده است؛ بنابراین نادر دولتشاهی در اخذ تسهیلات در سه شرکت مزبور مداخله داشته است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نقش نادر دولتشاهی در تسهیل صدور ضمانت نامه ها گفت: مبلغ 10 درصد واریزی ضمانت نامه ها برای شرکت های فنل کژال، الکتروکژال و دنیاگستر پژواک را دولتشاهی به عنوان مسئول مالی این شرکت ها انجام داده است، همچنین دولتشاهی حساب بی بضاعت ها را برای دریافت ضمانت نامه ها صاف می کرد. همچنین چک های سفید امضا قبل از اخذ ضمانت نامه ها به شرکت های ذی نفع داده می شد که این چک های سفید امضا در اختیار دولتشاهی بوده است، علاوه بر این ها فاکتور های فروش گندم هایی که توسط مهدی پهلوان به فروخته شده است توسط دولتشاهی صادر شده است.

قهرمانی در ادامه گفت: وکیل آقای دولتشاهی گفت که جز اظهارات متهمین چیزی در پفراینده نیست که باید بگویم اظهارات موکل شما یعنی آقای دولتشاهی در دادگاه گویای همه چیز است، در مورد شرکت هایی که صلاحیت ندارند و مقررات بانکی در آن ها لحاظ نشده است، اقدامات مالی انجام داده اند بنابر این سوء نیت در این اقدامات مفروض است.

نماینده دادستان گفت: وکیل آقای دولتشاهی می گوید که افرادی به اظهارات آن ها استناد هستند شاهد هستند یا آگاه؟ واضح است که این افراد آگاه هستند و آگاهینی که اظهاراتشان مقرون به واقعیت باشد، این اظهارات قابل اخذ است و قید سوگند خوردن مخصوص آگاهینی است که برای استماع و استناد به اظهارات آنها، مانع وجود دارد.

وی گفت: آقای دولتشاهی مسئول مالی شرکت های تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده بوده است. وی بگوید که با چه کسی قرارداد داشته است؟ آقای حسینیان که به او اشاره شد فردی است که اصلا نمی داند قرارداد و ضمانت نامه چیست، بلکه وی پول را از دولتشاهی گرفته و رفته است.

نماینده دادستان اعلام کرد: وکیل آقای دولتشاهی گفت که دولتشاهی با فرزان راد ارتباط نداشته است، حال آنکه دولتشاهی نایب رییس هیات مدیره شرکت بهروز است که این شرکت متعلق به فرزان راد می باشد.

وی گفت: وکیل متهم دولتشاهی می گوید که کیفرخواست بر اساس ظن نوشته شده است که باید گفت همه کیفرخواست ها مبتنی بر ظن اعتبار آور و عقلایی هستند.

درادامه جلسه دادگاه وکیل متهم دولتشاهی گفت: ممکن است یک نفر شرایط شهادت و آگاه بودن را نداشته باشد در این شرایط می توان اظهارات او را استماع کرد، اما نمی توان اظهارات او را به عنوان دلیل در کیفرخواست قرار داد.

وکیل متهم دولتشاهی ادامه داد: ممکن است دولتشاهی در جا های مختلف از جمله شرکت بهروز با آقای فرزان راد ارتباط داشته باشد، اما بحث ما در این پفراینده در مورد ارتباط دولتشاهی با فرزان راد در شرکت های تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده است.

این وکیل در ادامه گفت: نماینده دادستان می گوید که قرارداد دولتشاهی با چه کسانی منعقد شده است که باید بگویم دولتشاهی با مدیران عامل شرکت ها قرارداد ها را منعقد می کرد که از جمله آن شرکت ها شرکت پایدار کالای پاسارگاد به نمایندگی یوسفیان مقدم است.

غندالی یک خانه و یک شرکت را در دوبی و یک آپارتمان در جمشیدیه تهران به امامی داد

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم غندالی در صندلی نهاده شد و گفت: در مورد تحصیل مال به وسیله نامشروع که به آقای غندالی منتسب شده است باید بگویم که آقای غندالی یک خانه و یک شرکت را در دوبی و یک آپارتمان در جمشیدیه تهران به امامی داد و درقبال آن ملکی در نیاوران را از امامی گرفت که، چون این ملک معارض داشت آن را عودت داد و یک آپارتمان به همراه خودرویی از امامی گرفت، پیشنهاد می گردد داد و ستد های موکل من آقای غندالی با آقای امامی کارشناسی گردد.

وکیل متهم غندالی گفت: در کیفرخواست مسافرت های موکل من به عنوان مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان به خارج به عنوان تحصیل مال نامشروع محسوب شده، اما این موضوع ادله ای ندارد بنابر این فاقد وجاهت قانونی است، همچنین در پفراینده حاضر هیچ گونه ادله ای مبنی بر وجود وحدت قصد دال بر همکاری آقای غندالی با امامی موجود نیست.

وکیل متهم غندالی گفت: بسیاری از بدهی های امامی به بانک سرمایه در زمانی که غندالی سرپرست این بانک می گردد وصول شده است، در کیفرخواست عنوان شده که امامی گران نمایی می نموده است که باید بگویم موکل من آقای غندالی در این زمینه دخالتی نداشته است. همچنین باید تصریح کنم که موکل من مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان بوده که ماهیتی مستقل از بانک سرمایه دارد و این استدلال که، چون صندوق سهامدار اصلی بانک سرمایه است بنابر این مدیر آن نیز باید جوابگو باشد نیز استدلال درستی نیست.

منبع: فرارو
انتشار: 24 آذر 1399 بروزرسانی: 24 آذر 1399 گردآورنده: encaria.ir شناسه مطلب: 1449

به "قاضی دادگاه امامی: اسناد اقتصادی ذی قیمتی را به دست آورده ایم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قاضی دادگاه امامی: اسناد اقتصادی ذی قیمتی را به دست آورده ایم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید